(044) 223-72-08
(098) 085-65-83
(096) 008-01-12
Замовити дзвінок
Всі новини
 • 16.Sep.2019
  Витяг з додатку № 8 Попередній перелік кредитів (позик), що залучаються державою до спеціального фонду Державного бюджету України на 2020 ріквід іноземних держав, фінансових установ і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів
 • 16.Sep.2019
  Витяг з додатку № 6 Міжбюджетні трансферти (інші дотації та субвенції) з Державного бюджету України місцевим бюджетам на 2020 рік
 • 16.Sep.2019
  Додаток № 5 Міжбюджетні трансферти (освітня та медична субвенції, базова та реверсна дотації) на 2020 рік
Наші сертифікати

Аттестат о акрредитации Аттестат Акрредитированное агентство cert_ENG_1 cert_ENG_2

Українське Сертифікаційне Агентство
Замовити послугу
 • Слайд 12

  Сертифікація ISO 13485

  Акредитований в НААУ орган з сертифікації ТОВ «Українське Сертифікаційне Агентство» надає послуги з сертифікації систем управління якістю на відповідність вимогам різних стандартів таких, як: ISO 13485:2003 (ДСТУ EN ISO 13485:2015) «Медичні вироби. Система управління якістю. Вимоги щодо регулювання»

  Сертифікація систем управління якістю відповідно до ISO 13485

  Атестат про акредитацію № 8О110

  Основними напрямками діяльності ТОВ «Українське Сертифікаційне Агентство» при наданні послуг з сертифікації систем управління якістю на відповідність вимогам ISO 13485 є наступні галузі економіки:

  • неактивні медичні вироби;
  • активні медичні вироби, які не імплантують;
  • активні медичні вироби, які імплантують;
  • медичні вироби для лабораторної діагностики in vitro;
  • методи стерилізації для медичних виробів;
  • вироби, в яких застосовано спеціальні речовини/технології.

  Стандарт ISO 13485 визначає вимоги до системи управління якістю, коли організації необхідно продемонструвати свою здатність надавати медичні вироби та пов'язані з ними послуги, які постійно відповідають вимогам замовника та застосовним нормативним вимогам.

  У зв'язку зі змінами законодавства в сфері медичних виробів новою вимогою, з яким зіткнулися національні виробники, стала необхідність впровадження на виробництві СУЯ відповідно до ДСТУ EN ISO 13485. Цей стандарт може застосовуватися організаціями, що здійснюють проектування, розробку, виробництво, монтаж, обслуговування медичних виробів.

  Сертифікація виробництва здійснюється шляхом оцінки документації СУЯ і аудиту виробничих площадок. За результатами аудиту видається сертифікат на СУЯ терміном на 3 роки.

  Організації, в яких застосовні вимоги стандарту ISO 13485:

  Найбільш доцільним є впровадження вимог стандарту ISO 13485 в наступних компаніях:

  • в організаціях, які виробляють медичне обладнання та вироби під приватним брендом і бажаючих самостійно розміщувати свою продукцію на ринках ЄС;
  • в організаціях, що займаються тільки проектуванням медичної техніки;
  • в організаціях, що розробляють програмне забезпечення для медичної техніки;
  • в організаціях, які виробляють компоненти медичної техніки.

  Переваги сертифікації по ISO 13485:

  • можливість безперешкодної торгівлі та визнання в країнах світу усіма організаціями, що входять в світовий ланцюг поставок медичних виробів;
  • підвищення комерційної цінності товару з точки зору більшої довіри з боку споживачів;
  • поліпшення іміджу і бренду компаній, що демонструють прихильність до вимог міжнародних стандартів, найкращих практик та якості продукції, а також дотримання застосовних законодавчих і регулюючих вимог;
  • отримання можливості для вибудовування бізнес-процесів компанії відповідно до високих вимог міжнародних і європейських стандартів;
  • збільшення обсягу продаж, поліпшення позицій на існуючих ринках і забезпечення виходу на нові ринки збуту;
  • підвищення довіри з боку споживачів;
  • отримання конкурентних переваг в боротьбі за вигідні контракти і замовлення за інших рівних умов;
  • системний і попереджуючий підхід до виявлення ризиків, розробки та впровадження контрольних заходів;
  • стандарт EN ISO 13485 гармонізує з іншими міжнародними стандартами і специфікаціями систем менеджменту, такими, як ISO 9001, GMP та іншими, що дає можливість побудови ефективної системи управління.

  Отримати сертифікат ISO 13485 в ТОВ «Українське Сертифікаційне Агентство»:

  1. Оформити заявку і подати пакет документів в орган.

  2. Підписати договір на сертифікацію і зробити оплату.

  3. Пройти сертифікаційний аудит.

  - Аудит 1-го етапу (попередня оцінка);
  - Аудит 2-го етапу (остаточна перевірка/аудит на місці);
  - Аналіз результатів перевірки та оформлення документів про сертифікацію.

  4. Отримати Сертифікат.

  Використання назви органу з сертифікації та знаку сертифікації або логотипу
  Суб'єкт сертифікації не має права:
  - Використовувати Сертифікат, якщо дія його закінчена, призупинена чи скасована, в тому числі на рекламних матеріалах, що містять посилання на цей Сертифікат.
  - Робити заяви щодо наданих органом з сертифікації послуг з сертифікації у будь-якій сфері своєї діяльності, якої вона не стосується.
  - Робити будь-які заяви про сертифікацію, які орган з сертифікації може розглянути як не санкціоновані чи такі, що вводять в оману.
  - Використовувати посилання на сертифікацію таким чином, щоб могло створитися враження, що продукція (включаючи послугу) або процес сертифіковані органом з сертифікації.
  - Використовувати сертифікацію таким чином, що може дискредитувати орган з сертифікації та/або систему сертифікації або призвести до втрати довіри суспільства.
  - Натякати на те, що сертифікація стосується діяльності та ділянок, що знаходяться поза сферою сертифікації.
  - Використовувати або допускати використання документа щодо сертифікації або будь-якої його частини у спосіб, що вводить в оману.

  Інформація стосовно надання, відмови, підтримування, повторної сертифікації, призупинення, поновлення або скасування сертифікатів, або розширення та скорочення сфери сертифікації:

  • Діяльність щодо наглядання планується таким чином, щоб на регулярній основі проводити моніторинг репрезентативних об’єктів і функцій, які охоплені сферою СУЯ, а також враховувати зміни у сертифікованого клієнта і його СУЯ.
  • Якщо за результатами позапланового аудиту клієнт підтверджує відповідність системи управління вимогам стандарту, приймається рішення про продовження дії сертифікату відповідності до планового наглядового аудиту. В іншому випадку приймається рішення про призупинення дії сертифікату, анулювання сертифікату або інше.
  • ТОВ "УСА" анулює сертифікат відповідності на систему управління у випадках:

  -закінчився період призупинення дії сертифікату;
  -якщо результати наглядового аудиту свідчать про принципову невідповідність системи управління чинним вимогам;
  -клієнт не бажає або не здатен усунути невідповідності;
  -якщо у разі зміни правил системи сертифікації виробник не може забезпечити відповідності новим вимогам;
  -клієнт продовжує використовувати сертифікацію в рекламних цілях після призупинення сертифікату;
  -клієнт використовує сертифікацію так, що це ставить під сумнів репутацію ТОВ "УСА";
  -клієнт розірвав договірні відношення з ТОВ "УСА";
  -наявності офіційного прохання виробника.

  • Для розширення галузі сертифікації заявник повинен подати до ТОВ "УСА" заявку для стандартів серії 13485, 9001 на сертифікацію з визначенням додаткової галузі сертифікації.
  • По закінченню терміну дії сертифікату можливе поновлення сертифікації. Мета повторного сертифікаційного аудиту - підтвердити постійну відповідність і результативність системи управління в цілому, а також її постійну відповідність і придатність для сфери сертифікації. Повторний сертифікаційний аудит планується і проводиться для того, щоб оцінити постійне виконання всіх вимог відповідного стандарту на систему управління або іншого нормативного документу.

  ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ АПЕЛЛЯЦІЙ, СКАРГ ТА СПІРНИХ ПИТАНЬ (Витяг з ПП-09 «Порядок розгляду апеляцій, скарг та спірних питань»)

  Форма реєстрації скарги або апеляції

  Маєте запитання? Зв'яжіться з нами
  Share: